Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khai mạc Lớp học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023

Admin 03/01/2023

 Tối ngày 26/12/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Thượng tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ nhiệm Chính trị; các đồng bí thư (phó bí thư) cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có quần chúng tham gia học, các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học; cùng 42 quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong Nhà trường.

 Lớp học được tổ chức từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2023. Nội dung bồi dưỡng bao gồm các chuyên đề: Khát quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 Phát biểu tại buổi khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thái Dương, yêu cầu: Trên cơ sở nội dung bài giảng, giáo viên phải gắn lý luận với thực tiễn, có nhiều ví dụ minh họa, có liên hệ thực tiễn để cho học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng, vì vậy, mỗi người học phải xác định được động lực phấn đấu, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở đơn vị. Sau lớp học, mỗi quần chúng ưu tú cần xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác và rèn luyện, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

bdd2022 1

bdd2022 2

Tin: Vũ LịchẢnh: Hoàng Trung

Tin bài khác