Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hoá văn nghệ toàn quân

Admin 23/04/2018
Chiều 18-4, tại Nhà văn hóa Quân khu 1, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ toàn quân 2018. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí: Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy Quân khu I; Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 142 học viên là cán bộ, hạt nhân văn hóa văn nghệ đến từ các cơ quan, đơn vị toàn quân, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20-4-2017 của Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT luôn dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao vị trí, vai trò của công tác văn hóa, văn học nghệ thuật. Cùng với sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, hoạt động văn hóa văn nghệ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, gắn liền với cuộc sống, học tập, công tác và các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hoá văn nghệ trong toàn quân ở từng vị trí công tác, trong đó có Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, say mê với công việc, thực sự là nòng cốt, hạt nhân của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên quá trình thực hiện công tác văn hóa văn nghệ vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục, như: Nhận thức ở một số đơn vị, một số lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chưa quan tâm đúng mức; chất lượng tác phẩm chưa được coi trọng về tư tưởng nội dung và nghệ thuật; ở một số đơn vị các thiết chế văn hoá chưa phát huy hết công năng, xây dựng thiếu đồng bộ, gây lãng phí…

Trong 10 ngày, từ 18 đến 27-4, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản đường lối, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; công tác văn hóa, văn nghệ trong xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới; công tác quản lý Nhà nước về các thiết chế văn hóa… đặc biệt, các đại biểu cùng nhau trao đổi phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ; xây dựng kịch bản, dàn dựng các thể loại chương trình nghệ thuật…

Năm 2018, theo kế hoạch đã xác định có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân; tham gia hội diễn văn nghệ toàn quốc; Hội nghị công tác văn hóa văn nghệ toàn quân; triển khai Chỉ thị của TCCT về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Môi trường văn hóa trong Quân đội; hướng dẫn xét thưởng 5 năm Giải thưởng Bộ Quốc phòng về tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí quân đội… Do đó, việc tổ chức lớp tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng năng lực quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa văn nghệ trong toàn quân. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng xác định rõ vị trí, trách nhiệm của Nhà trường trong công tác văn hóa văn nghệ toàn quân 2018; tiếp tục là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

IMG 6892-1

Thủ trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 1 và các đại biểu, giáo viên, học viên dự tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Tin: THU THỦY (TH)

Ảnh: MẠNH QUỲNH

Tin bài khác