Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Admin 11/01/2022
 Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022. Dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường; Đại tá Đỗ Viết Lự, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hệ Quản lý học viên; Thượng tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ nhiệm Chính trị; các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học cùng 47 quần chúng ưu tú là học viên, sinh viên Nhà trường.

ctri2022 1

Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Chức, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Nhà trường phát biểu khai mạc lớp học

ctri2022 2

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ nhiệm Chính trị phổ biến, quán triệt lớp học

 Nội dung bồi dưỡng bao gồm 05 chuyên đề được diễn ra trong 03 ngày từ ngày 10 đến 12 tháng 01 năm 2022: Khát quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Thông qua lớp học, trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác và rèn luyện, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin: Hoàng TrungẢnh: Dương Chương

Tin bài khác