Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2016

Admin 20/04/2016
Tối ngày 19 tháng 4 năm 2016, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2016. Dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Học Từ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; các đồng chí trong Ban tổ chức Lớp học; cùng 102 quần chúng ưu tú.

 

Nội dung bồi dưỡng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác và rèn luyện, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lớp bồi dưỡng diễn ra vào lúc 18h – 21h, từ ngày 14 đến 26/4/2016.

VŨ LỊCH 

Tin bài khác