Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp quốc gia tại Cơ sở 2

Admin 24/06/2019
Chiều ngày 23/6/2019, Cơ sở 2, Trường Đại học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thi tốt nghiệp môn Phóng sự cho 10 sinh viên lớp Đại học báo chí K4. Đây là môn thi tự luận cuối cùng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp quốc gia kéo dài từ ngày 10/6 đến hết ngày 23/6/2019 của Nhà trường.

Phần thi tự luận là các môn thi tốt nghiệp nằm trong quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Quốc phòng, bao gồm: Nhóm các môn Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp đại học, môn Chính trị cho các lớp trung cấp. Giáo dục triết học Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Công tác đảng, công tác chính trị góp phần hình thành nhân sinh quan và thế giới quan duy vật biện chứng cho học viên, sinh viên đồng thời giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, qua đó tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Môn Cơ sở lý luận nghiệp vụ quản lý văn hoá cho lớp Đại học QLVH K7, môn Cơ sở Lý luận Báo chí - Truyền Thông và Phóng sự cho lớp Đại học Báo chí K4 nằm trong khung chương trình đào tạo và thi tốt nghiệp của Nhà trường đã được phê duyệt.

Đối với các môn thi tự luận, Nhà trường đều xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi đạt chuẩn về kiến thức và kĩ năng, gắn với thực tiễn, có tính gợi mở để người học có tư duy tổng hợp, phân tích, khái quát trên cơ sở những kiến thức cơ bản đã được học.

Tất cả các môn thi diễn ra đều đã thực hiện đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Quốc phòng, phản ánh đúng chất lượng đào tạo của Nhà trường./.

Kiều Liễu

Tin bài khác