Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRUNG CẤP DÂN SỰ - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015, CHUYÊN NGÀNH: DIỄN VIÊN MÚA ; BIỂU DIỄN NHẠC CỤ

Admin 26/08/2015
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả  tuyển sinh Trung cấp dân sự - hệ Chính quy năm 2015, chuyên ngành: Diễn viên Múa; Biểu diễn nhạc cụ như sau:

 

-    Chi tiết xem tại đây:  Kết quả tuyển sinh Trung cấp dân sự - hệ Chính quy năm 2015, chuyên ngành: Diễn viên Múa; Biểu diễn nhạc cụ

Tin bài khác