Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Kết quả tuyển sinh Trung cấp dân sự hệ chính qui năm 2017 – Chuyên ngành : Thanh nhạc – Vòng 1 – Thi ngày 08/7/2017

Admin 08/07/2017
 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo kết quả tuyển sinh vòng 1 (ngày :08/7/2017) đối với trung cấp dân sự, chuyên ngành Thanh nhạc như sau :

- Chi tiết xem tai đây : Kết quả tuyển sinh Trung cấp dân sự hệ chính qui năm 2017 – Chuyên ngành : Thanh nhạc – Vòng 1 – Thi ngày 08/7/2017

Tin bài khác