Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

Kết quả tuyển sinh Đại học liên thông, Hệ Chính quy - năm 2016

Admin 18/08/2016
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả tuyển sinh Đại học liên thông, Hệ Chính quy - năm 2016,(Kết quả xếp theo thứ tự: Quân sự - Dân sự và chuyên ngành, số báo danh) như sau:

-    Chi tiết xem tại đây: Kết quả tuyển sinh Đại học liên thông, Hệ Chính quy - năm 2016,(Kết quả xếp theo thứ tự: Quân sự - Dân sự và chuyên ngành, số báo danh)

Tin bài khác