Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội
Tin nổi bật

KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG QUÂN SỰ - DÂN SỰ LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 (xếp theo số báo danh)

Admin 26/08/2015
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thông báo Kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng quân sự - Dân sự liên thông từ trình độ Cao đẳng, Trung cấp - Hệ Chính quy năm 2015(xếp theo số báo danh) như sau:

- Chi tiết xem tại đây: Kết quả tuyển sinh  Đại học, Cao đẳng quân sự - Dân sự liên thông từ trình độ Cao đẳng, Trung cấp - Hệ Chính quy năm 2015 (xếp theo số báo danh).

Tin bài khác