Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

Admin 17/08/2012
Thực hiện kế hoạch số 1324/KH-VP ngày 6-7-2012 về việc huấn luyện, kiểm tra bắn súng AK bài 1 cho QNCN, CNVQP năm 2012 của Văn phòng TCCT, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức huấn luyện cho các đồng chí QNCN và CNVQP trong Nhà trường sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình hiện nay, đồng thời làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện quân sự trong năm 2012 của đơn vị và cá nhân.

 Trong thời gian từ ngày 17-8-2012 đến ngày 24-8-2012, các đồng chí QNCN và CNVQP được chia làm 2 trung đội, tập trung học lý thuyết: Điều kiện bài bắn; Thứ tự, động tác nằm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn, bắn và thôi bắn với sự tham gia giảng dạy của các cán bộ, giảng viên Nhà trường như 4// Đặng Hùng Thắng, 3// Nguyễn Khắc Minh, 3// Nguyễn Đức Lâm, 1// Đào Văn Toàn. Theo kế hoạch, trung đội 1 và trung đội 2 sẽ được luyện bắn đạn thật tại cơ sở Hòa Lạc trước khi Nhà trường tổ chức kiểm tra bắn đạn thật dự kiến vào ngày 31-8-2012.

VIỆT KHÔI

Ảnh: DƯƠNG CHƯƠNG

Tin bài khác