Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

HỌP XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NĂM 2024

Admin 21/04/2023

Ngày 19/04/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức họp đánh giá, xét duyệt 10 đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên năm 2024. Đồng chí Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ trì hội nghị.

Sau khi Phòng Khoa học quân sự làm công tác tổ chức, từng ban đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung đề cương. Các thành viên trong Hội đồng xét duyệt có ý kiến đánh giá nhận xét, khách quan, cụ thể về mục đích, ý nghĩa, nội dung, cấu trúc của các đề tài. Nhìn chung, các đề tài đều có hướng nghiên cứu tốt, có giá trị lý luận và thực tiễn, giải pháp dự kiến được đưa ra là phù hợp với thực trạng công tác giáo dục đào tạo, thực hành biểu diễn của Nhà trường. Các đề cương được trình bày khoa học, chặt chẽ, làm rõ tính cấp thiết. Hội đồng khoa học đã tư vấn cho các ban đề tài xác định cụ thể đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, xây dựng cấu trúc đề tài phù hợp với vấn đề nghiên cứu đặt ra. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học đã thống nhất thông qua 10 đề cương đề tài để thực hiện trong năm 2024.

 

Tin: Tuyết Nhung

Ảnh: Tôn Tùng

Tin bài khác