Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội thảo tổng kết công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2007 - 2011

Admin 19/09/2011
Trong hai ngày 17 và 18/9/2011, tại Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị - Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, giai đoạn 2007 – 2011 do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức.   Hội thảo được diễn ra với mục đích nhằm đánh giá đúng những kết quả, hạn chế, yếu kém trong công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2007 – 2011, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp có hiệu quả đẩy mạnh công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới.

 

 Đến dự Hội thảo có hơn 350 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương bình và xã hội, Bộ VHTT&DL, lãnh đạo Bộ, Vụ đào tạo, Tổng cục TDTT, Tổng cục Du Lịch, Cục hợp tác quốc tế…. và đại diện các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, TDTT và du lịch trong cả nước.

Hội thảo đã đánh giá một cách chân thực, khách quan thực trạng công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc, công tác đào tạo của các cơ sở trực thuộc Bộ VHTT&DL, cụ thể các vấn đề như: hệ thống cơ sở đào tạo, ngành nghề đào tạo, quy mô tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… Từ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế, Hội thảo đã tổng kết những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc như công tác tuyển sinh đầu vào gặp khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác tuyển dụng giáo viên, việc mở mã ngành đào tạo nghệ thuật, hệ thống chương trình đào tạo, công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo…

Hội thảo cũng đã đưa ra những định hướng và mục tiêu cơ bản, đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trong công tác đào tạo văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới. Đây là dịp thuận lợi để các cơ sở đào tạo, nhà quản lý, sử dụng nhân lực và các chuyên gia, nhà khoa học, những tổ chức, cá nhân về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, TDTT và DL trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

XUÂN THUỶ

 

Tin bài khác