Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội thảo tập huấn xây dựng khung trình độ chuyên môn

Admin 10/06/2012
Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2012 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Tập huấn xây dựng khung trình độ chuyên môn quốc gia Việt Nam do Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cùng dự án giáo dục Đại học 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tham gia cuộc hội thảo có lãnh đạo của các cơ quan chức năng Bộ GD&ĐT cùng đại diện của các Học viện, trường đại học trong và ngoài Quân đội.

Khung trình độ chuyên môn (KTĐCM) là mô hình miêu tả đặc điểm, sự phát triển và hệ thống hóa mối liên hệ giữa các trình độ đào tạo đồng thời quản lý mối liên hệ giữa giáo dục, đào tạo và việc làm của mỗi quốc gia. Từ đó hướng tới sự thống nhất về chất lượng và trình độ đào tạo giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới. Mô hình này đã được hình thành gần 30 năm và đã có trên 120 quốc gia áp dụng. Tại buổi hội thảo, GS Zita Mohd Fahmi thuộc Tổ chức KTĐCM quốc gia Malaysia, PGS.TS Nguyễn Phương Nga và TS Vũ Thị Phương Anh của Việt Nam đã cung cấp thông tin về KTĐCM của nhiều nước trên thế giới và trao đổi về kinh nghiệm xây dựng KTĐCM của Malaysia đồng thời góp ý cho việc chuẩn bị xây dựng KTĐCM ở Việt Nam.

XUÂN THỦY

Tin bài khác