Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội thảo “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”.

Admin 27/04/2010
   Thực hiện theo chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012; căn cứ hướng dẫn số 238/NT6 của Ban chỉ đạo 296/BTTM; theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức hội thảo “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”, trong tháng 4/2010, các phòng, khoa Nhà trường đã lần lượt tổ chức hội thảo, đưa ra những ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tế của các đơn vị trong toàn quân và xã hội.

Hội thảo tập trung theo những nội dung: vì sao phải nâng cao và bảo đảm chất lượng đào tạo; các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo như chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, hệ thống sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, vai trò của nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, các bộ các phòng khoa… Kết quả thảo luận của mỗi phòng, khoa nhà trường được chuyển về Ban giám hiệu. Căn cứ vào kết luận hội thảo từ các đơn vị, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, thông qua chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của trường giai đoạn 2010 – 2012, từ đó xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020.

 

 

HÀ ANH

 

 

Tin bài khác