Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy học Nhạc cụ” của Khoa Sư phạm Nhạc Họa

Admin 27/09/2019
Sáng ngày 27/9/2019, Khoa Sư phạm Nhạc Họa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy học Nhạc cụ”. Dự và phát biểu tham luận có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng như Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học Quân sự; các cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm Nhạc Họa cùng đại diện học viên, sinh viên các lớp Sư phạm Nhạc Họa K8, K9, K10.

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy học nhạc cụ và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực tìm tòi, sáng tạo, mang lại những sản phẩm khoa học có chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục-đào tạo ngày càng cao, các thành viên tham dự đã thảo luận, thống nhất các ý kiến dựa trên tình hình thực tế trong công tác tuyển sinh, đào tạo và tổ chức thi bộ môn Nhạc cụ, chú trọng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Nhạc cụ của Khoa Sư phạm Nhạc Họa.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Đại tá, TS Trịnh Lan Hương, Chủ nhiệm Khoa Sư phạm Nhạc Họa đã đưa ra kết luận bao gồm 5 vấn đề sau: Thứ nhất, chú trọng hơn nữa trong việc khuyến khích năng lực tự học của sinh viên; biên soạn các bài thị tấu cho sinh viên trong các giờ lên lớp. Đây cũng là điểm mới trong công tác giảng dạy và được thống nhất đưa vào chương trình đào tạo từ học kỳ này. Thứ hai, đối với chương trình dạy học, thực hiện phân loại học viên, sinh viên theo trình độ để quy định bài học, bài thi cho phù hợp. Thứ ba, điều chỉnh các yếu tố đánh giá kết quả học tập, thi hết môn, thi tốt nghiệp của sinh viên: Bài thi đệm ca khúc của sinh viên năm 3, 4 phải là những bài trong sách giáo khoa âm nhạc hoặc trong cuốn tài liệu do giảng viên khoa biên soạn, nếu muốn mở rộng thì phải báo cáo Khoa; có thang điểm trong từng tiêu chí chấm thi của buổi thi; cho điểm quá trình học tập để tăng tính tích cực, tự giác của sinh viên. Thứ tư, đề xuất về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, khuyến khích cho sinh viên tham gia các hoạt động thực hành để được cọ sát và học hỏi. Thứ năm, tổ chức nghiên cứu và biên soạn tài liệu “Các bài tập thị tấu” dựa trên trình độ năng lực cho sinh viên.  

su pham

su pham 2

Tin: Hải Yến

Ảnh: Đức Lộc

Tin bài khác