Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội thảo học viên, sinh viên với chủ đề “Văn hóa chiến sĩ – nghệ sĩ”

Admin 26/07/2022
 Sáng 25/7/2022, Khoa Quản lý Văn hóa (QLVH), Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội thảo học viên, sinh viên với chủ đề "Văn hóa chiến sĩ – nghệ sĩ", nhằm xác định rõ cho học viên, sinh viên nhận thức sâu rộng về việc gìn giữ bản sắc văn hoá "chiến sĩ – nghệ sĩ" trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc; giúp cho học viên, sinh viên nâng cao tính chủ động, ý thức, tinh thần trách nhiệm... PGS, TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được mời là diễn giả của Hội thảo; tham dự còn có lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban; cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khoa QLVH.

 Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo, khoa QLVH đã nhận được các bài tham luận của giảng viên và học viên, sinh viên gửi về Hội thảo với các nội dung như: Tình đồng chí, đồng đội - nét đẹp trong văn hoá "chiến sĩ - nghệ sĩ"; Đào tạo "chiến sĩ - nghệ sĩ" trên mặt trận văn hoá theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Văn hoá ứng xử của học viên, sinh viên trên mạng xã hội; Xây dựng nhân cách văn hoá "chiến sĩ - nghệ sĩ"; Đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội thời bình; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp người "chiến sĩ – nghệ sĩ" theo lời Bác Hồ dạy; Nhân cách người quân nhân và nét đẹp văn hoá.

 Tại Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Toàn Thắng đã chia sẻ và phân tích sâu về giá trị văn hóa được thể hiện trong nhân cách mỗi "chiến sĩ - nghệ sĩ". Văn hóa, nghệ thuật Quân đội đã phục vụ bộ đội và nhân dân thông qua những tác phẩm nghệ thuật giàu giá trị nhân văn sâu sắc, nội dung phản ánh hiện thực của cuộc kháng chiến, đã khắc họa rõ nét hình ảnh, nhân cách cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ... Vì thế, hiện nay mỗi "chiến sĩ – nghệ sĩ" luôn phải tự vun đắp, gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp đã được kết tinh từ truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, PGS, TS Nguyễn Toàn Thắng cũng nêu ra thực trạng của văn hoá "chiến sĩ – nghệ sĩ" hiện nay; động viên những "chiến sĩ - nghệ sĩ" vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ văn hóa sau khi ra trường. Các học viên, sinh viên rất chú ý lắng nghe và đặt ra một số câu hỏi thiết thực, phù hợp với nội dung Hội thảo, với vị trí công việc trên cương vị là những "chiến sĩ - nghệ sĩ", các nhà quản lý văn hóa tương lai.

 Hội thảo đã được tổ chức thành công, là cơ sở để khoa QLVH tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khoa học khác như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề..., tạo ra nhiều "sân chơi" kiến thức cho học viên, sinh viên các khóa học tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực.

Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo:

htsv22022 1

htsv22022 2

Tin: Hương ThùyẢnh: Quang Huy

Tin bài khác