Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị trực tuyến nghiệm thu sáng kiến khoa học cấp khoa của giảng viên Khoa Văn hóa cơ bản năm 2021

Admin 14/08/2021
        Ngày 13/8/2021, Khoa Văn hóa cơ bản, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến, nghiệm thu 02 sáng kiến khoa học cấp khoa của giảng viên, gồm:

1. Sáng kiến: Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh phổ thông Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm sáng kiến: Thượng úy, ThS Nguyễn Thị Hằng).

2. Sáng kiến: Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo trong giảng dạy phần Sinh thái học, sinh học 12 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm sáng kiến: Giảng viên Phạm Thị Hương).

Đồng chí Thượng tá, ThS Chu Hải Ninh, Chủ nhiệm khoa Văn hóa cơ bản, Trường Đại học VHNT Quân đội, Chủ trì hội nghị. Sau khi Hội đồng khoa học nghe phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của các chủ nhiệm sáng kiến, từng thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét khách quan, chặt chẽ, khoa học. Hai sáng kiến khoa học đều có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ thực trạng giảng dạy môn Địa lý và Sinh học cùng với đặc điểm học viên, sinh viên, các giảng viên đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ cho việc dạy học. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh phổ thông của Nhà trường. Với phương pháp giảng dạy mới, khai thác hiệu quả tính năng của các phần mềm sẽ phát huy được năng lực của học sinh, bồi dưỡng khả năng tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Đồng thời, tạo hứng thú cho học sinh, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với định hướng tăng cường biên soạn giáo trình, tài liệu, bài giảng điện tử và xây dựng Nhà trường thông minh mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra.

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá 02 sáng kiến với kết quả như sau:

01 sáng kiến xếp loại Xuất sắc: Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh phổ thông Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm sáng kiến: Thượng úy, ThS Nguyễn Thị Hằng).

01 sáng kiến xếp loại Khá: Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo trong giảng dạy phần Sinh thái học, sinh học 12 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm sáng kiến: Giảng viên Phạm Thị Hương).

Qua hội nghị nghiệm thu, có thể nhận thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Cán bộ, giảng viên trẻ của Nhà trường đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, mạnh dạn nghiên cứu, thể nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy. Đây là nền tảng góp phần đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị nghiệm thu:

 

N1

 

N2

 

N3

 

 

Tin: Duy Thịnh

        Ảnh: Công Thành

Tin bài khác