Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá giai đoạn 2010 - 2015

Admin 25/01/2016
Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Trường Đại học VHNT Quân đội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá giai đoạn 2010 - 2015 nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng. Thiếu tướng, Nhạc sĩ, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đại diện các phòng, ban chức năng trong Nhà trường. Hội nghị đã thống nhất về cơ cấu hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm chuyên trách để tiến hành công tác tự đánh giá trong Nhà trường.

Tự đánh giá (TĐG) theo 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một quá trình tự xem xét, kiểm tra, đánh giá để các cơ sở đào tạoxác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất và từ đó có kế hoạch cải tiến nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. Đây không chỉ là hoạt động nhằm thực hiện trách nhiệm đối với chất lượng Nhà trường,mà còn mang lại động lực nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khảo thí

Thượng tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày dự thảo kế hoạch tự đánh giá

Thượng, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy - Phó hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày chi tiết dự thảo kế hoạch tự đánh giá, hướng dẫn thành viên hội đồng nắm rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí. Hội đồng đã nhất trí với kế hoạch đề ra, xác định thực hiện đúng tiến độ và nội dung công việc nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh cho rằng công tác tự đánh giá là việc làm thường xuyên nhằm bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng các thành viên trong Hội đồng quyết tâm triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng bảo đảm đúng tiến độ và mục đích yêu cầu đã đề ra; mỗi thành viên Hội đồng phải là những chuyên gia tư vấn, sẵn sàng giải quyết các vấn đề tồn đọng và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường.

Tin: NGỌC LAN

Ảnh: CHÍ THÔNG

Tin bài khác