Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 2574/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương

Admin 26/03/2021
Ngày 25/3/2021, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 2574/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương. Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo, chỉ huy và trưởng ban các cơ quan, đơn vị trực thuộc Nhà trường.

Thời gian qua, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện kết luận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 10/01/2019 của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị về lãnh đạo điều chỉnh tổ chức, biên chế trong Cơ quan Tổng cục Chính trị. Đảng ủy Nhà trường đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế; tổ chức nhiều cuộc họp, trao đổi, rà soát lại tổ chức, biên chế của Nhà trường; đánh giá vị trí, vai trò, chức năng của từng cơ quan, đơn vị; đề ra phương phướng, chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, ổn định và phát triển. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, đề xuất biểu tổ chức biên chế mới, bảo đảm đúng hướng dẫn của trên giảm 10% quân số trong Nhà trường. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Nhà trường đã tổ chức quán triệt làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh tổ chức, biên chế; đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên đã nhận thức sâu sắc, xác định rõ tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, yên tâm công tác, thực hiện nghiêm túc các quyết định, hướng dẫn của cấp trên; giữ vững sự ổn định tình hình trong từng cơ quan, đơn vị trong Nhà trường.

Hội nghị cũng đã lắng nghe một số ý kiến tham luận tập trung quanh nội dung tổ chức biên chế mới liên quan đến đơn vị mình. Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy khẳng định vào sự tin tưởng của các cán bộ, giảng viên, nhân viên vào sự sắp xếp tổ chức biên chế mới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt tốt việc thực hiện tổ chức biên chế mới; mỗi tập thể và cá nhân cần tăng cường học tập và nâng cao trình độ, đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ; tiếp tục theo dõi triển khai tổ chức biên chế, tham mưu đề xuất kịp thời cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường điều động để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi tư duy quản lý và điều hành đào tạo./.

nxt copy

Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị

nmk

Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tin: Phương Hà

Ảnh: Thành Chương

Tin bài khác