Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Admin 13/09/2023

Sáng ngày 13/9/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhằm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Luật sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật trong thời gian qua, làm rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan; những vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện, nghiên cứu đề xuất nội dung, biện pháp khắc phục đáp ứng mục tiêu xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Dự và chủ trì Hội nghị có Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám Nhà trường; đại biểu Phòng Cán bộ/Cục Chính trị/ Tổng cục Chính trị; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ nhiệm Chính trị đã báo cáo dự thảo Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Báo cáo chỉ rõ kết quả Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, nhất là đã vận dụng linh hoạt việc bảo đảm chế độ, chính sách cho sĩ quan về chức vụ, quân hàm, phụ cấp, nhà ở; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình sĩ quan; thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ Nhà trường, Quân đội, từng bước xây dựng đội ngũ sĩ quan cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội và Nhà trường trong tình hình mới. Báo cáo cũng đã đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện Luật Sĩ quan thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất.  

Hội nghị đã lắng nghe nhiều tham luận đóng góp vào kết quả thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam trong Nhà trường thời gian qua. Kết luận, Đại tá Phùng Thanh Tiến nhấn mạnh, các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan của Nhà trường. Các ý kiến làm rõ những ưu điểm: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật tới các cơ quan, đơn vị trong toàn Nhà trường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với đối tượng và đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện Luật Sĩ quan cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn trường đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất cao. Đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện Luật; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và đề xuất những giải pháp khắc phục trong tổ chức thực hiện. Bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xây dựng Quy chế Lãnh đạo về công tác cán bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần triển khai thực hiện tốt Luật Sĩ quan. Chấp hành nghiêm Quy chế lãnh đạo về công tác cán bộ, Nhà trường thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời đề nghị cấp trên điều động, bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ cán bộ sĩ quan trong Nhà trường theo đúng quy định. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ việc quản lý, rà soát, nhận xét đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm. Đã thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, chính sách hậu phương quân đội đối với sĩ quan theo đúng đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình, tính chất, nhiệm vụ, điều kiện của đơn vị bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, công khai, công bằng.

Bên cạnh những kết quả đạt được các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất một số nội dung, như: Một là, về thăng quân hàm trước hạn áp dụng với các đối tượng: đề nghị vận dụng thăng đối với những đồng chí hết tuổi phục vụ tại ngũ, có chất lượng công tác tốt nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu. Hai là, về nâng lương, đề nghị điều chỉnh quy định về nâng lương sĩ quan bảo đảm sự cống hiến và tạo động lực cho sĩ quan phấn đấu, theo đó có quy định nâng lương trước hạn đối với sĩ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không hạn chế số lần nâng lương. Ba là, đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm triển khai xây dựng và thực hiện bảng lương mới của sĩ quan theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó quan tâm đến đối tượng sĩ quan cấp bậc, quân hàm thấp, có cơ cấu phụ cấp về nhà ở vào lương, ngoài ra có chính sách trợ cấp một lần đối với các đồng chí sắp và đến tuổi nghỉ hưu, nhằm bảo đảm đời sống của sĩ quan. Bốn là, quy định lại đối tượng, cách thức, điều kiện tham gia các dự án nhà ở của Bộ Quốc phòng, dự án nhà ở xã hội đối với sĩ quan đang phục vụ tại ngũ. Năm là, nghiên cứu điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan khối chiến đấu, khối nghiên cứu, giảng dạy để bảo đảm cân đối giữa Luật Sĩ quan, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân viên chức quốc phòng, Luật Công an nhân dân, nhất là sĩ quan quân hàm từ Trung tá trở xuống. Sáu là, tiếp tục quan tâm lựa chọn thu hút các đối tượng có chất lượng tốt vào phục vụ trong Nhà trường; quan tâm nguồn đào tạo sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật – nghiệp vụ (trong đó có cán bộ văn hóa nghệ thuật); quan tâm chính sách đãi ngộ nhân tài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nhất là chuyên ngành hẹp./.

Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội ngh

Tin: Phương Hà

Ảnh: Nguyễn Thực

Tin bài khác