Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Nhà trường giai đoạn 2011 - 2020

Admin 19/06/2020
Sáng ngày 18/6, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Nhà trường giai đoạn 2011-2020. Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đại tá, TS Vũ Xuân Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu; các đồng chí đại biểu đại diện cơ quan chức năng Cục Tuyên huấn, Cục Chính trị; Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; cán bộ chủ chốt các phòng, khoa, ban Nhà trường.

Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020, đánh giá: 10 năm qua, Nhà trường đã tích cực, chủ động xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo với 4.591 HVSV tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn được nâng lên; nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, đào tạo đổi mới; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy và học từng bước được chuẩn hóa; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường trong và ngoài Quân đội, 19 cán bộ, giảng viên được gửi đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài; đời sống cán bộ, giảng viên được cải thiện, nâng cao.

Báo cáo cũng đánh giá kết quả thực hiện 08 nhóm giải pháp về: Hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường Quân đội, xây dựng các cơ sở GD-ĐT tiên tiến, có trọng điểm; Nâng cao chất lượng, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đổi mới hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung, tổ chức phương pháp dạy học; Đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, phúc tra, tăng cường công tác khảo thí, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học; Chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường trong và ngoài Quân đội, kết hợp với Quốc phòng, an ninh; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng chế độ, chính sách thu hút, tuyển chọn người có trình độ vào đào tạo và phục vụ trong Quân đội.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo giai đoạn 2020-2030 và những năm tiếp theo. Những năm tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục nghiên cứu vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới; chiến lược giáo dục và đào tạo trong quân đội. Kiên trì mục tiêu đào tạo cái Quân đội và xã hội cần, tất cả hướng về đơn vị cơ sở, gắn sát với đời sống xã hội; từng bước xây dựng Nhà trường thông minh; đào tạo cán bộ, diễn viên, nhân viên, phóng viên báo chí chất lượng cao; chủ động, linh hoạt, nhạy bén, thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo.

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận, các ý kiến cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Nhà trường giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời nhấn mạnh, bổ sung và làm rõ một số mặt công tác.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy khẳng định: 10 năm qua, Nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực VHNT chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn… Để phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo, đồng chí yêu cầu, trước hết, cần tập trung đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; tăng cường công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng GD-ĐT; nghiên cứu khoa học; thực hành biểu diễn đáp ứng với yêu cầu xây dựng Nhà trường thông minh. Hai là, đề xuất chỉ tiêu đào tạo cho các ngành nghề phù hợp để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và gắn với vùng miền, địa bàn đóng quân, biên giới, hải đảo của Quân đội, địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa. Ba là, tiếp tục mở mới các mã ngành đào tạo VHNT, xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo học viên quân sự Lào, phát triển chương trình đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp theo hướng đa dạng hóa chuẩn hóa. Bốn là, tìm cơ hội cho cán bộ, giảng viên, HVSV tham gia, hội nhập, hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, văn hóa nghệ thuật, báo chí truyền thông. Năm là, tập trung lãnh đạo xây dựng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Thực hiện tốt biểu tổ chức biên chế mới, xây dựng, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, giảng viên phù hợp, phát huy tốt năng lực, chuyên môn nghề nghiệp. Xây dựng nề nếp chính quy, tổ chức kỷ luật, đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chế độ chính sách, đời sống của cán bộ, giảng viên. Sáu là, bổ sung vào nhiệm vụ giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 với 2 đột phá đã được Nghị quyết Đại hội đảng bộ Nhà trường lần thứ IX xác định, đó là xây dựng Nhà trường thông minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, giảng viên đầu ngành có phẩm chất, năng lực chuyên môn giỏi, có uy tín, tư duy đổi mới, kiến tạo từng bước tiếp cận phương thức tổ chức quản lý điều hành giáo dục tiên tiến, hiện đại.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Nhà trường giai đoạn 2011-2020./.

IMG 6728

Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020

IMG 8206

Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường kết luận Hội nghị

IMG 8242

Đại tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen cho 14 tập thể

IMG 8245

Đại tá Phùng Thanh Tiến, Chính ủy Nhà trường tặng Giấy khen cho các cá nhân

IMG 8252

Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho các cá nhân

Untitledsz1 copy

Đại biểu cấp trên chụp ảnh lưu niệm cùng Nhà trường

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Đức Lộc - Thành Chương

Tin bài khác