Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2014

Admin 15/01/2014
Chiều ngày 14 tháng 01 năm 2014, cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức thông qua kế hoạch năm 2014 của Trường Đại học văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chủ trì hội nghị: Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Sau khi nghe Thiếu tướng, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh- Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo một số nét khái quát về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013; trọng tâm công tác năm 2014; ý kiến đại diện Cục Tuyên huấn, Cục Chính trị, Văn phòng Tổng cục Chính trị đánh giá, bổ sung một số nội dung của kế hoạch, đồng chí  Trung tướng Mai Quang Phấn kết luận:

Năm 2013, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Tổng cục chính trị giao cho Nhà trường nhiều việc lớn và đột xuất nhưng các đơn vị trong toàn trường đã quán triệt nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công tác tốt.

Tổng cục Chính trị đánh giá cao Công tác Đảng, Công tác chính trị, xây dựng Nhà trường, xây dựng Đảng. Tư tưởng chính trị nội bộ ổn định, sự đoàn kết thống nhất cao, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo hoàn thành tốt; đặc biệt tỉ lệ cán bộ, giảng viên học sau đại học ngày càng cao đã thể hiện công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ của Nhà trường rất được chú trọng. Tổng cục Chính trị biểu dương thành tích của Nhà trường trong năm 2013.

Năm 2014 có nhiều ngày lễ lớn của Quân đội và đất nước: 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Đồng thời là năm bản lề để Nhà trường phấn đấu, chuẩn bị cho 60 năm ngày truyền thống Nhà trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thường niên và đột xuất, cần tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch Công tác Đảng, Công tác chính trị của Cơ quan Tổng cục Chính trị; Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Tiến hành rà soát mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kì 2010-2015 để xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trong đó chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, chi bộ và xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

3. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, hạ sĩ quan binh sĩ và Học viên, sinh viên Nhà trường. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Chính trị viên, tập trung vào những nội dung mới, nội dung khó mà Nhà trường đang trăn trở, tâm huyết.

4. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu vừa hồng vừa chuyên; phấn đấu đạt chuẩn của một trường Đại học về tỉ lệ ThS, TS. Kết quả, sản phẩm giáo dục-đào tạo của Nhà trường phải đáp ứng tốt yêu cầu, nhu cầu của Quân đội và xã hội.

5. Giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ với cấp trên, với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội. Tiếp tục phối hợp, liên kết công tác tốt với các nhà trường văn hóa nghệ thuật, các cơ quan đơn vị trong đào tạo, tổ chức thực hành biểu diễn, hội diễn, hội thi.

6. Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

7. Quản lí và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị hiện có của nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn nghệ thuật.

QUỲNH HOA

Tin bài khác