Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

HỘI NGHỊ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

Admin 21/08/2021
Chiều 20/8/2021, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị thông qua chương trình đào tạo học kỳ 1 (năm học 2021 – 2022). Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng chủ trì hội nghị; cùng dự có Đại tá Phùng Thanh Tiến, Chính ủy;các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chỉ huy phòng, khoa, ban trong Nhà trường.

Đại tá Nguyễn Xuân Thủy đã điều hành hội nghị với một số nội dung: thông qua nội dung kế hoạch, hình thức và phương thức đào tạo của từng khoa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn về mọi mặt trong giai đoạn hiện nay. Bố trí, phân công giảng viên thường trực tại trường trong thời gian dịch bệnh, giảng dạy trực tiếp các môn thực hành nghệ thuật bắt buộc cho học viên quân sự tại Nhà trường, bảo đảm chất lượng chuyên môn cho từng ngành học cho từng lớp học; Bổ sung môn học, số tiết cho một số ngành, chuyên ngành đào tạo theo hướng phát triển năng lực của học viên, sinh viên và nhu cầu ngành nghề của quân đội, xã hội cần; giải quyết đề xuất, kiến nghị của các khoa liên quan đến công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn.

Hội nghị cũng đã thảo luận các vấn đề về đào tạo cho học viên, sinh viên văn hóa văn nghệ quần chúng K3 ở Cơ sở 2; Đại học Liên thông từ trình độ Cao đẳng Diễn viên Kịch - Điện ảnh; Đại học Báo chí Lào… tăng cường sử dụng nguồn lực giảng viên của Nhà trường hợp lý theo hướng phát huy tối đa chuyên môn của các giảng viên nhất là việc giao giảng viên trẻ tích cực nghiên cứu, tiếp cận để giảng dạy tốt một số môn học; tiếp tục tập huấn cho các giảng viên về ứng dụng CNTT trong giảng dạy trực tuyến; các khoa tiếp tục rà soát chương trình đào tạo, cập nhật và phối hợp cùng Phòng Đào tạo hoàn hiện các chương trình đào tạo, những môn học mới cần hoàn thiện nội dung để kịp thời đưa vào giảng dạy… Hội nghị đã nhất trí thông qua kế hoạch đào tạo học kỳ 1 (năm học 2021-2022) của 12 khoa, Cơ sở 2 và Ban Sau đại học trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng và kết luận của Hiệu trưởng về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung theo chương trình đào tạo được phê duyệt và định mức giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thù lao mời thỉnh giảng của Nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng đề nghị toàn trường tập trung chuẩn bị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong giai đoạn dịch bệnh vẫn tiếp diễn như hiện nay.

HN1

HN2

Tin, Ảnh: Phạm Công Thành

Tin bài khác