Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị thông qua Báo cáo triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

Admin 10/09/2021
 Ngày 10/09/2021, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH) trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng; cùng dự có Đại tá Phùng Thanh Tiến, Chính ủy; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chỉ huy các phòng, khoa, ban trong Nhà trường.

 Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy đã nêu ra phương hướng và biện pháp giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến quá trình thực hiện Quy hoạch hệ thống TCVH tại Nhà trường thời gian vừa qua và thống nhất định hướng trong thời gian tới.

 Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Mai Kiên, Trưởng phòng Đào tạo đã trình bày Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống TCVH tại Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội. Báo cáo nêu rõ: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và cấp ủy các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong Nhà trường; xác định rõ các biện pháp cụ thể trong từng giai đoạn.

 Cụ thể, năm 2021, Đảng ủy Nhà trường và cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa nội dung của Quy hoạch hệ thống TCVH vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, tỉ mỉ, sát với điều kiện thực tiễn. Đồng thời nhân rộng, triển khai những cách làm hay, những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng các TCVH, để học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, tổ chức các hoạt động của TCVH đối với Nhà trường.Mặc dù còn một số hạn chế liên quan đến tính đồng bộ, công năng sử dụng các TCVH, hay những khó khăn về kinh phí đầu tư cơ bản và cán bộ biên chế, song với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, cơ sở vật chất hệ thống TCVH của Nhà trường đã từng bước hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong Nhà trường.

 Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến và đánh giá, thảo luận những nội dung trọng tâm về kết quả và phương hướng thực hiện quy hoạch TCVH trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung góp ý nhằm đẩy mạnh xây dựng hệ thống TCVH quan trọng tại đơn vị, như: Phòng Truyền thống, Thư viện và Phòng Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy thêm các hoạt động văn hóa văn nghệ khác.

 Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh, Quy hoạch hệ thống TCVH trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 là một chủ trương hết sức có ý nghĩa và quan trọng đối với các đơn vị trong toàn quân nói chung và Nhà trường nói riêng. Đây là nền tảng để đơn vị cơ sở đổi mới, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội tại các đơn vị, từ đó tuyên truyền ngăn chặn sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa xấu độc, phản động và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng trong Quân đội. Đồng thời xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ các chuyên ngành văn hóanghệ thuật, văn thư lưu trữ, bảo tàng, mỹ thuật, thư viện và báo chí tại các đơn vị trong quân đội hiện nay.

 Với truyền thống, bề dày đào tạo về quản lý văn hóa không chỉ cho Quân đội mà cho hệ thống các TCVH cho xã hội, Nhà trường tiếp tục sẵn sàng tham gia tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo các trình độ từ trung cấp, đại học, tới Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa, đáp ứng thiết thực, hiệu quả mọi hoạt động, yêu cầu của đơn vị. Đồng thời quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch hệ thống TCVH giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, bảo đảm chính quy, thống nhất, tổ chức hoạt động hiệu quả, thúc đẩy xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú lành mạnh.

hoithao1Tin: Minh TuấnẢnh: Công Thành

Tin bài khác