Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51/NQ/TƯ của Bộ chính trị (Khóa XI) của Bộ Chính trị

Admin 05/09/2013
Ngày 5 tháng 9 năm 2013, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51/NQ/TƯ của Bộ chính trị (Khóa XI) "Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

 

Hội nghị nhằm đánh giá thực chất ưu khuyết điểm, những vấn đề còn vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 51/NQ/TƯ của Bộ chính trị ( Khóa XI), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương( nay là Quân ủy trung ương) và các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị trong Nhà trường. Từ đó xác định chủ trương, biện pháp thực hiện ở cấp mình; những kiến nghị, đề xuất với cấp trên đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết tốt hơn trong những năm tiếp theo.

 Hội nghị nhằm quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà trường nắm vững và nhất trí cao với quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị trung ương 7 khóa XI; tạo ra sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua đó vận dụng vào việc xây dựng tổ chức Đảng ở đơn vị cơ sở gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

Về dự hội nghị, về phía đại biểu có Đại tá Trần văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Chính trị và đại diện cơ quan Cục Chính trị- Tổng Cục Chính trị. Về phía Nhà trường: các thành phần triệu tập có mặt đầy đủ bao gồm Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu, phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy, Trợ lí thanh tra đào tạo, các đồng chí Bí thư cấp ủy, chi bộ trực thuộc, Trưởng, phó phòng khoa, ban trực thuộc, Ban Giám đốc Nhà hát nghệ thuật thực hành, Chỉ huy trưởng Cơ sở 2, các đồng chí cán bộ phóng Chính trị, Chính trị viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Học viên.

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi, tập trung vào việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 51/NQ/TƯ của Bộ chính trị (Khóa XI), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy trung ương) tại Nhà trường, đánh giá những mặt mạnh và hạn chế cũng như đề xuất phương hướng, giải pháp  thực hiện cho những năm tiếp theo.

Đại tá Vũ Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường đã kết luận hội nghị, đánh giá cao thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm trong phát biểu ý kiến của đại biểu, khẳng định Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thực hiện thành công Nghị quyết số 51/NQ/TƯ của Bộ chính trị ( Khóa XI), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) để không ngừng nâng cao chất lượng công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

QUỲNH HOA

Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tin bài khác