Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018

Admin 08/02/2018
Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2018, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạọ học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018; đồng chí đại tá, NGƯT, NS Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chỉ huy các phòng, khoa, ban, thanh tra Nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí trung tá Nguyễn Mai Kiên - Trưởng phòng Đào tạo và đồng chí đại úy Phạm Ngọc Hà Lê - Trưởng ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo (KT&ĐBCLGD-ĐT) đã báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả công tác đào tạo, công tác KT&ĐBCLGD-ĐT và đề xuất phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2. Báo cáo nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác GD-ĐT, KT&ĐBCLGD-ĐT trong đơn vị; công tác GD-ĐT đúng định hướng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ; công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy chế, bảo đảm chất lượng đầu vào; công tác thi tốt nghiệp quốc gia cho các lớp đại liên thông K8 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; công tác bồi dưỡng đỗi ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy được quan tâm, chú trọng; đẩy mạnh hoạt động đào tạo ngoại ngữ cho HV, SV…; trong học kỳ 1 nhiều HV, SV đạt được các giải thưởng về nghệ thuật trong các cuộc thi. Công tác KT&ĐBCLGD-ĐT đã có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định như tiến độ, thời gian trong hoạt động giao nhận đề thi; 100% bài thi tự luận được chấm thi tập trung; giảng viên được dự giờ làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện đúng nội dung bài giảng; triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo và khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, các đồng chí tham dự Hội nghị phát biểu làm rõ nguyên nhân, hạn chế về công tác đào tạo, công tác KT&KĐCLGD-ĐT và đề ra những giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học kỳ 2 năm học 2017 – 2018. Bên cạnh những thành tích đạt được trong học kỳ 1 vừa qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như các chương trình đào tạo chưa đảm bảo tính ổn định; xây dựng các chương trình chi tiết còn chậm; một số giảng viên vẫn chưa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; chưa kiên quyết xử lý tình trạng HV, SV nợ điểm.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được cũng như tinh thần nỗ lực trong công tác GD-ĐT, KT&ĐBCLGD-ĐT đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường; để Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh một số phương hướng cơ bản sau:

Về công tác đào tạo và tuyển sinh: Tăng cường các biện pháp tuyên truyền và đổi mới phương thức thi tuyển sinh; các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quản lý hoạt động đào tạo, KT&ĐBCLGD-ĐT; triển khai công tác đào tạo trực tuyến cho một số học phần, môn học thuộc khối kiến thức KXH&NV, VHCB và đưa và giảng dạy môn văn học ứng dụng cho các bậc đại học, cao đẳng; xây dựng quy trình tổ chức học lại, thi lại phù hợp với đặc điểm, tình hình Nhà trường và đặc thù ngành nghề đào tạo văn hóa nghệ thuật.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo: Tiếp tục đổi mới nội dung, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo khối kiến thức cơ bản của khoa KTNTCB, VHCB, như tổ hợp môn học cơ sở ngành nghệ thuật; chú trọng thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, hệ thống, đáp ứng yêu cầu của quân đội và xã hội, gắn sát với thực tiễn.

Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên: Mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên giảng dạy các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật và phối hợp với đại học sư phạm Hà Nội mở lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên giảng dạy đại học; các khoa cần chuẩn hóa theo mẫu về kế hoạch giảng bài và bài giảng theo quy định của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu.

Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo học kỳ 1, phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã thành công tốt đẹp trong không khí thi đua, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các đại biểu tham dự Hội nghị./.

Tin: TRẦN BÌNH TRỌNG

Tin bài khác