Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Admin 30/03/2017
Sáng ngày 30/3/2017, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Về phía cơ quan cấp trên có Thượng tá Nguyễn Văn Oanh, Trưởng phòng Tuyên huấn/ Cục Chính trị/ Tổng cục Chính trị. Về phía Nhà trường, dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo, chỉ huy các phòng, khoa, ban, đại biểu Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đại tá Phan Văn Long – Phó Chính ủy trình bày báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", trong đó nêu rõ kết quả tổ chức thực hiện về công tác tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện: 100% các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường tổ chức quán triệt Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn 202/HD-CT của Tổng cục Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 100% các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường tổ chức phát động thi đua, xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện 05 nội dung của Cuộc vận động. Đưa nội dung của Cuộc vận động thành một tiêu chí thi đua; gắn thực hiện Chỉ thị 788 với thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII của Đảng. Tổ chức các buổi diễn đàn, sinh hoạt, liên hoan văn hóa, văn nghệ gắn với tuyên truyền hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ. Qua 03 năm thực hiện Cuộc vận động, tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; luôn ý thức nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, gắn bó với nhân dân. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế, nguyên nhân,bài học kinh nghiệm và phương hướng thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2017-2020.

Hội nghị cũng đã lắng nghe một số ý kiến tham luận của đại diện tập thể và cá nhân tiêu biểu, đúng nội dung, có trọng tâm trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân tích cực, chủ động thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố danh sách 06 cá nhân đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm (2014, 2015, 2016) thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; và trao 06 Giấy khen của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho 06 cá nhân điển hình tiên tiến 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thồng, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đại tá Trần Văn Kim, Chính ủy, biểu dương những tập thể xuất sắc, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; đồng thời đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Nhà trường thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn 2017-2020 với các nội dung sau:           

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc về nội dung, yêu cầu phẩm chất đạo đức cách mạng của quân nhân

2. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phải gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng và tính tích cực tự giác, học tập, rèn luyện đạo đức của mỗi quân nhân.

4. Phân công, phân nhiệm cho cán bộ trong các cấp ủy, chỉ huy theo dõi chỉ đạo và triển khai thực hiện Cuộc vận động hướng vào thực chất và vững chắc, tránh hình thức chiếu lệ.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, chủ động, tích cực xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng

6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước ở cơ quan, đơn vị.

7. Thường xuyên tổ chức sơ kết, đánh giá nhận xét về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

sơ kết

Tin: PHƯƠNG HÀ

Ảnh: CHÍ THÔNG

       

Tin bài khác