Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Nhà trường năm 2015-2017

Admin 12/05/2017
Sáng ngày 12/5/2017, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Nhà trường. Dự và theo dõi hội nghị có đồng chí Trung tá Đặng Mỹ Hạnh- Phó trưởng Phòng Tuyên huấn/Cục Chính trị/Tổng cục Chính trị; đồng chí Lê Anh Tuấn- Trợ lý Phòng Tuyên huấn/Cục Chính trị/Tổng cục Chính trị. Về phía Nhà trường, chủ trì hội nghị là đồng chí Thượng tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy- Hiệu trưởng; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; 115 đồng chí đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, giảng viên chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Nhà trường.

Hội nghị tiến hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ đảm nhiệm CTĐ-CTCT trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong Nhà trường; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt các vụ việc nghiêm trọng, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc thông thường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được về công tác giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn của Nhà trường trong hai năm qua (từ năm 2015-2017) trên các mặt công tác: Tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện; Công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh; Công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, công tác đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt. Báo cáo trung tâm của hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận đã khẳng định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Nhà trường đã thực hiện khá toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Cấp ủy, chỉ huy ở một số cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu chặt chẽ; kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên; việc chấp hành chế độ thời gian làm việc của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc. Các ý kiến thảo luận đã rút ra một số kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn của Nhà trường, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy đã đánh giá tốt công tác chuẩn bị hội nghị, các ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí cán bộ, giảng viên và khái quát 4 nhóm nội dung cần triển khai thực tốt, đó là: Những nội dung giáo dục phải phù hợp với từng đối tượng, linh hoạt và hiệu quả, coi công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn là trách nhiệm của toàn trường; Công tác lãnh đạo, chỉ huy cần đưa ra các biện pháp, phương pháp phù hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng “Đúng người, đúng việc” và kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc vi phạm kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các đồng chí cán bộ, giảng viên “nói đi đôi với làm”; Công tác quản lý cần có phương pháp đạt hiệu quả, thiết thực, thống nhất trên dưới đồng lòng, đồng bộ, tránh cứng nhắc, máy móc, gắn với công tác “Giáo dục, thuyết phục, động viên”, các cơ quan cần bổ sung, sửa chữa nội dung những quy định, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Nhà trường, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên lao động hợp đồng; Công tác phối kết hợp cần tăng cường chặt chẽ giữa các đơn vị trong Nhà trường, giữa Nhà trường và các đơn vị khác, đặc biệt là với các địa phương trong công tác giáo dục, quản lý học viên-sinh viên. Đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên, sinh viên Nhà trường thực hiện tốt các nội dung trên với phương châm “Tâm huyết-Trách nhiệm-Sáng tạo-Hiệu quả”. Kết quả của Hội nghị đã tạo động lực cổ vũ toàn trường không ngừng vươn lên, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện./.

XT 1

 Đồng chí Thượng tá, NGƯT Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

TVK 1

Đồng chí Đại tá Trần Văn Kim - Chính ủy Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Tin: PHƯƠNG THẢO

Ảnh: ĐỨC LỘC  

Tin bài khác