Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Admin 25/04/2012
Thực hiện kế hoạch số 387-KH/ĐU của thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sáng nay (25/4), Đảng ủy Nhà trường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy nhà trường tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết theo 2 cấp (Cấp Đảng ủy Nhà trường tổ chức và cấp ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc). Trong thời gian 1 ngày (25/4), hội nghị cấp Đảng ủy do Đại tá Vũ Đức Long, Chính ủy Nhà trường quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Ngoài ra, Đại tá Lê Đăng Nam, chủ nhiệm chính trị Nhà trường phổ biến kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Nhà trường và Hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã giúp đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, CNVQP, học viên, sinh viên nắm chắc, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, về ý chí, quyết tâm hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Nhà trường đối với Đảng; Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái của thế lực thù địch; chủ động uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; Thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên trong Nhà trường theo tinh thần Nghị Quyết TƯ 4, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và của Đảng ủy Nhà trường.

Theo kế hoạch, Đảng ủy Nhà trường tiếp tục tổ chức lớp quán triệt Nghị quyết ở cấp đảng bộ, chi bộ trực thuộc vào đầu tháng 5/2012 cho các đối tượng là các đồng chí chưa tham gia và hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên, sinh viên.

PHƯƠNG HÀ

Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

Tin bài khác