Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Admin 23/04/2021
Ngày 22 và 23/12/2021, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì và trực tiếp tham gia quán triệt Nghị quyết. Tham gia học tập là cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, chiến sĩ và lao động hợp đồng của Nhà trường.

Lớp học đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 4 chuyên đề của Nghị quyết đại hội XIII của Đảng:

1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

3.Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vềtổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

4. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

          Bế mạc Hội nghị thay mặt Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Chính ủy đã đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt nội dung:

Các cấp uỷ, tổ chức quần chúng tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phòng Chính trị tham mưu cho Đảng ủy cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào chương trình hành động trong nhiệm kỳ. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phòng Khoa học Quân sự khẩn trương cập nhật, bổ sung nội dung Nghị quyết vào nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu, bài giảng sát với đối tượng học viên, sinh viên ở từng cấp học.

Các cấp ủy, chi bộ nghiên cứu, quán triệt, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đảng ủy Hệ Quản lý học viên và Đảng ủy Khoa Quân nhạc căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của đơn vị nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của đơn vị mình.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của các cấp ủy đảng và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Như vậy việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết mới đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo động lực mới, phát huy sức mạnh tổng hợp động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

nghị quyết

NQ2

Tin: Vũ Lịch

Ảnh: Dương Chương

Tin bài khác