Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu và khảo sát thực trạng năng lực đào tạo ngành báo chí

Admin 15/09/2011
Căn cứ Công văn số 5672/BGD&ĐT- GDDH và Công văn số 5673/ BGD&ĐT – GDDH ngày  25 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc kiểm tra cơ sở vật chất và  nghiệm thu Chương trình đào tạo theo qui định của Thông tư 08/TT- BGD&ĐT ngày 17/2/2011 về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Về thẩm định chương trình đào tạo:

 Ngày 08 tháng 09 năm 2011, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Báo chí Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tiến hành nghiệm thu.

Sau khi các phản biện đọc nhận xét và ủy viên hội đồng, Hội nghị nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu. Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: 

Chương trình đào tạo ngành báo chí trình độ đại học do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội xây dựng đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và đáp ứng tốt yêu cầu chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo, mang tính hiện đại, thể hiện sự đổi mới về nội dung và phương pháp day- học, phù hợp tính đặc thù của Quân đội.

Thông qua kết quả kiểm phiếu: Số phiếu đạt yêu cầu: 05 ( 100%)         

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đủ điều kiện về chương trình đào tạo ngành báo chí trình độ đại học.

Về khảo sát, kiểm tra năng lực của cơ sở đào tạo:

 Ngày 14 tháng 9 năm 2011 đoàn Kiểm tra của Cục Nhà trường – Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá, TS NGND Nguyễn Thiện Minh – Phó Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu làm Trưởng đoàn. Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Quản lí và Đào tạo Cán bộ - Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu làm thư kí và các đồng chí thành viên trong đoàn đã tiến hành khảo sát, kiểm tra nghiêm túc các nội dung theo qui định của Thông tư 08/TT- BGD&ĐT ngày 17/2/2011 về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn kiểm tra đã kết luận như sau:

Tên chương trình đào tạo có trong danh mục đào tạo cấp 4 trình độ đại học, ban hành theo thông tư số 14/2010 ngày 27/4/2010 của Bộ GD&ĐT, mã số 52320101.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đáp ứng đủ các tiêu chí về điều kiện đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho việc đào tạo ngành Báo chí.

 Đội ngũ cơ hữu đã đáp ứng được 80% nhu cầu đào tạo.  Đề nghị Nhà trường nâng cấp hơn nữa hệ thống máy trình chiếu tại phòng học chuyên dụng cho hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng phê duyệt và đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mở ngành đào tạo Báo chí trình độ đại học. Đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định cho phép trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mở ngành đào tạo Báo chí trình độ đại học, đáp ứng nguồn nhân lực phóng viên, biên tập viên… trước yêu cầu nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc của Quân đội thời kì mới.

Đây là những kết luận quan trọng để Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đào tạo ngành Báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị của Quân đội và đất nước.

QUỲNH HOA

 

Tin bài khác