Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu giáo trình, tài liệu dạy học năm 2020

Admin 29/10/2020
Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2020, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu và biên soạn 03 giáo trình, tài liệu dạy học năm 2020 thuộc chuyên ngành Quân nhạc, Kiến thức nghệ thuật cơ bản và Thanh nhạc, gồm: giáo trình Giảng dạy kèn Tuba (dùng cho học viên bậc trung cấp 4 năm) (Biên soạn: Đại úy, ThS Lê Minh Chiều); tài liệu 100 bài xướng âm cho Thanh nhạc (dùng cho đào tạo bậc Đại học) (Ban biên soạn: Thượng tá, ThS Trịnh Tuyết Mai- chủ biên; Đại úy, ThS Phạm Thanh Hà; ThS Trần Lệ Thu); tài liệu Tuyển tập ca khúc mang âm hưởng dân gian Việt Nam (Ban biên soạn: Thượng tá, ThS Nguyễn Hồng Hạnh- chủ biên; Trung tá, ThS Nguyễn Thị Hương Giang; Đại úy, ThS Tăng Quỳnh Nga; Lương Nguyệt Anh).

Hội đồng nghiệm thu do Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch cùng các nhà giáo, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội. Hội đồng đã phân tích đánh giá, góp ý sâu sắc về chuyên môn và chỉ rõ những vấn đề cần phải hoàn thiện, bổ sung, sửa chữa các giáo trình, tài liệu dạy học.

Hội đồng nghiệm thu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quá trình làm việc nghiêm túc của các tác giả trong việc biên soạn giáo trình, tài liệu theo đúng tiến độ, bám sát mục tiêu, yêu cầu giáo dục-đào tạo của Nhà trường.

Theo đánh giá của Hội đồng, giáo trình, tài liệu dạy học được nghiệm thu đợt này có nhiều nội dung mới, kế thừa có chọn lọc và cập nhật những kiến thức từ các buổi tập huấn với chuyên gia cũng như tổng kết, khái quát từ thực tiễn quá trình đào tạo chuyên ngành; có sự phối hợp, liên kết, thống nhất với các khoa chuyên ngành nên các sản phẩm nghiệm thu có giá trị lý luận và thực tiễn cao, tiêu biểu như giáo trình Giảng dạy kèn Tuba (dùng cho học viên bậc trung cấp 4 năm); tài liệu 100 bài xướng âm cho Thanh nhạc (dùng cho đào tạo bậc Đại học). Sau khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng, giáo trình, tài liệu đợt này sẽ góp phần cung cấp cho cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên những kiến thức cần thiết vừa nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, vừa đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của cán bộ, giảng viên và học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên trong và ngoài Nhà trường vừa đi đúng hướng với xu thế phát triển của Nhà trường.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí đánh giá, nghiệm thu các giáo trình, tài liệu dạy học trên. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu các tác giả chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, tiếp tục đầu tư nghiên cứu biên soạn các giáo trình, tài liệu mới theo định hướng giáo dục-đào tạo Nhà trường thông minh./.

IMG 9925sz

IMG 9942sz

IMG 9989sz

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Công Thành

Tin bài khác