Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa học ngành giáo dục - đào tạo cấp Bộ Tổng Tham mưu

Admin 21/02/2019
Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2019, Hội đồng Khoa học Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức nghiệm thu các đề tài, sáng kiến khoa học về vấn đề dạy và học Ngoại ngữ năm 2018 của các Học viện, Nhà trường khu vực phía Bắc dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi làm việc, Hội đồng Khoa học Cục Nhà trường đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, sáng kiến khoa học của các Học viện, Nhà trường năm 2018. Theo đó, có 10 đề tài và sáng kiến khoa học của các Học viện, Nhà trường: Học viện Kĩ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Phòng Hóa, Học viện Phòng không - Không quân, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trường Đại học Chính trị, Học viện Biên phòng, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô đã được nghiệm thu.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có 01 đề tài khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu được Hội đồng Khoa học Cục Nhà trường đánh giá có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, gắn với hoạt động giảng dạy đào tạo tại Nhà trường. Đó là đề tài “Nâng cao chất lượng dạy, học Tiếng Anh cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” do Thiếu tá, ThS Đỗ Thị Hiếu, Tổ trưởng Tổ bộ môn Văn hóa cơ bản, Khoa Văn hóa Cơ bản làm chủ nhiệm. Đề tài đã làm rõ được những vấn đề về lý luận, đánh giá thực trạng, xác định những yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đặt ra trong dạy, học Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một trong những đề tài hoàn thành tốt mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, có tính khả thi, cần thiết trong việc ứng dụng vào dạy và học Tiếng Anh tại Nhà trường.

Hội đồng Nghiệm thu đã nhất trí đánh giá nghiệm thu 01 đề tài đạt loại Xuất sắc, 09 đề tài, sáng kiến đạt loại Khá, trong đó đề tài của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đạt 83 điểm xếp loại Khá.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Trần Hữu Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Học viện, Nhà trường Quân đội trong công tác nghiên cứu, đặc biệt những nghiên cứu về dạy học Ngoại ngữ và có nhiều đề tài, sáng kiến khoa học mang tính ứng dụng cao. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu vấn đề dạy và học Ngoại ngữ, đưa các công trình khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn và trong hoạt động giảng dạy có hiệu quả cao.

Một số hình ảnh Hội nghị nghiệm thu:

ntdt

ntdt 2

Tin: Bích Thủy

Ảnh: Tôn Tùng

Tin bài khác