Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên và sinh viên năm 2021

Admin 26/11/2021
 Ngày 26/11/2021, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên và sinh viên năm 2021. Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu Nhà trường chủ trì hội nghị.

 Hội nghị nghiệm thu 04 đề tài, sáng kiến gồm: Nâng cao chất lượng dạy học các môn chuyên ngành quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy, ThS Nguyễn Tiến Dũng); Tích hợp các phần mềm trong xây dựng bài giảng điện tử và kho học liệu số trên không gian mạng (Chủ nhiệm sáng kiến: Đại úy, ThS Nguyễn Tiến Dũng); Nghiên cứu công tác đạo diễn trên sân khấu kịch không chuyên (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá CN, ThS Phạm Anh Vũ); Biểu diễn tam tấu nhạc cụ dân tộc của học viên, sinh viên Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Chu Thủy Anh – ĐH Biểu diễn NCTT K10).

 Sau khi các ban đề tài, sáng kiến trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng khoa học đã có những ý kiến phản biện khách quan, chặt chẽ, khoa học. Các đề tài, sáng kiến có giá trị khoa học, ứng dụng tốt vào hoạt động thực tiễn tại Nhà trường. Những vấn đề được đề cập tới có tính cấp thiết, bám sát định hướng phát triển hoạt động giáo dục đào tạo trong tình hình mới hiện nay. Trong đó, đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với công tác giảng dạy chuyên ngành Quản lý văn hóa, tích hợp các phần mềm trong xây dựng bài giảng điện tử, công tác đạo diễn trên sân khấu kịch không chuyên và hình thức biểu diễn tam tấu nhạc cụ dân tộc. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đưa ra các chủ trương, định hướng, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và thực hành biểu diễn.

 Với các giải pháp đối với công tác giảng dạy, đặc biệt là khai thác hiệu quả, tính năng của các phần mềm sẽ phát huy được năng lực của học viên, sinh viên, bồi dưỡng khả năng tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Đồng thời, tạo hứng thú, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đáp ứng mục tiêu, định hướng tăng cường thiết kế giáo trình điện tử và xây dựng Nhà trường thông minh mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra.

 Hội đồng đã nhất trí thông qua và nghiệm thu 04 đề tài, sáng kiến, trong đó có 02 đề tài xếp loại Xuất sắc: Nghiên cứu công tác đạo diễn trên sân khấu kịch không chuyên (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá CN, ThS Phạm Anh Vũ); Biểu diễn tam tấu nhạc cụ dân tộc của học viên, sinh viên Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Chu Thủy Anh – ĐH Biểu diễn NCTT K10; GVHD: Thiếu tá, NSƯT, Thạc sĩ Lê Thị Vân Mai; Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Bích Thuỷ).

 Qua hội nghị nghiệm thu, có thể nhận thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Cán bộ, giảng viên và sinh viên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng đồng thời cũng cho thấy khả năng nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao. Đây là nền tảng góp phần đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành biểu diễn của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong hội nghị nghiệm thu:

nghiemthucs1

nghiemthucs2

nghiemthucs3

nghiemthucs4

TIN: TUYẾT NHUNG

ẢNH: THÚY HOÀN

 

Tin bài khác