Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học ngành Giáo dục- Đào tạo cấp Bộ Tổng Tham mưu

Admin 09/06/2022
     Ngày 08/6/2022, Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học ngành Giáo dục-Đào tạo “Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Lưu Thị Phương Thảo;Thư ký: Thiếu tá, TS Quách Thị Bích Thủy;Thành viên:Thiếu tá, ThS Bùi Đức Nghĩa;Đại úy, TS Nguyễn Duy Thịnh;Đại úy, TS Trần Vương Thanh).

Đồng chí Thiếu tướngTS Trần Ngọc ThanhPhó Cục trưởng Cục Nhà trường/BTTM, Chủ tịch Hội đồngkhoa học chủ trì hội nghị. Sau khi Hội đồng khoa học nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của Ban đề tài, từng thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý khách quan, chặt chẽ, khoa học. 

Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bộ, giảng viênTrường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có những bước chuyển biến tích cực, phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đượccần khắc phụcmột sốhạn chế. Đứng trước yêu cầu phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Nhà trường thông minh trong quân đội và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ mới, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cần phải tăng cường hơn nữa trong việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động NCKH cho cán bộ, giảng viên. Ban đề tàiđã sử dụng hợp lý nhiều phương pháp nghiên cứu: lôgíc - lịch sử, phân tích - tổng hợp, diễn dịch - quy nạp, khảo sát, tổng kết thực tiễn, so sánh, thống kê, chuyên gia… Từ đó, đưa ra những kết quả nghiên cứu mới có giá trị khoa học, góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra yêu cầu và đề xuất các giải pháp khả thi phù hợp với điều kiện của Nhà trường

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học, các giải pháp cơ bảntham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt độngNCKH cho cán bộ, giảng viên tạiTrường Đại học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong thời gian tới.

Hội đồng nhất trí đã bỏ phiếu đánh giá đề tài91 điểm, xếp loại Xuất sắc. Hội đồng đánh giá cao về việc lựa chọn đề tài gắn với thực tiễn của Nhà trường, Ban đề tài đã nghiên cứu công phu, nghiêm túc.Khi đề tài được đưa vào ứng dụng sẽ góp phần thúc đẩyhoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân độngày càng phát triển vững mạnh.

C69D6CF2-34D6-4927-9D22-78F7F5FF51D5

TIN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

ẢNH: NGUYỄN DUY THỊNH

Tin bài khác