Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học ngành giáo dục - đào tạo cấp Bộ Tổng Tham mưu

Admin 11/02/2020
 Chiều ngày 10 tháng 2 năm 2020, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, TS Trần Ngọc Thanh – Phó Cục trưởng Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu, Hội đồng khoa học cấp Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học ngành giáo dục – đào tạo năm 2019 "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nghệ sĩ Quân đội hiện nay" (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, PGS, TS Nhâm Cao Thành – Phó chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và nhân văn)

 Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, trên cơ sở nhận thức đúng vai trò quan trọng của việc giáo dục đạo đức nói chung, đạo đức nghề nghiệp nói riêng, những năm qua, cùng với việc quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị nghệ thuật trong quân đội còn thường xuyên quan tâm chăm lo đến giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nghệ sĩ, coi đây là một trong những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển và hoàn thiện hệ thống phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ - nghệ sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đảm bảo cho đội ngũ này có đủ khả năng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đề tài "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nghệ sĩ Quân đội hiện nay" đã nghiên cứu luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nghệ sĩ quân đội hiện nay.

 Qua thời gian làm việc nghiêm túc, các ý kiến phản biện, trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học đã góp phần khẳng định tính cấp thiết của đề tài trong giai đoạn hiện nay. Đề tài đã được triển khai thực hiện công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng. Kết quả nghiên cứu của các đề tài mang tính ứng dụng cao trong công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường.

 Hội đồng Khoa học đã nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc với tổng số điểm 91.0

 Kết quả nghiệm thu đề tài đã khẳng định sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, qua đó, nâng cao uy tín, chất lượng nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban đề tài trong quá trình nghiên cứu.

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và yêu cầu nhanh chóng hoàn chỉnh đề tài để sớm triển khai ứng dụng trong thời gian tới.

 Một số hình ảnh Hội nghị nghiệm thu:

bao ve de tai 1

bao ve de tai 2

Tin: Bích ThủyẢnh: Tôn Tùng

Tin bài khác