Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của sinh viên năm 2020

Admin 02/11/2020
 Ngày 30/10/2020, Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở của sinh viên năm 2020; Đề tài:"Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Hoa Ban của dân tộc Thái xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La"; Chủ nhiệm đề tài: sinh viên Thào A Tùng - Lớp Đại học biểu diễn nhạc cụ truyền thống K8; Giảng viên hướng dẫn: Thượng tá, TS Nguyễn Xuân Bắc.

 Đồng chí Trung tá, ThS, NSƯT Nguyễn Tuyết Mai, Phó Chủ nhiệm Khoa NTDT&MN - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Phòng Khoa học quân sự và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Khoa NTDT&MN. Sau khi Hội đồng khoa học nghe phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét, đánh giá khách quan, chặt chẽ, khoa học; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế Ban đề tài cần bổ sung, hoàn thiện. Thông qua ý kiến đánh giá của Hội đồng, có thể rút ra một số vấn đề trọng tâm sau: Đề tài có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Ban đề tài đã tìm hiểu, làm rõ những giá trị trong lễ hội Hoa Ban của dân tộc Thái ở xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Chỉ ra thực trạng từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội. Đề tài có kết cấu hợp lý, văn phong mạch lạc, rõ ràng. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương tham khảo vận dụng vào thực tiễn.

 Hội đồng đã chấm điểm đánh giá đề tài sinh viên, kết quả đạt loại Khá với số điểm bình quân là 83,5. Ban đề tài thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, đồng thời cũng cho thấy khả năng nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học đối với HV, SV các chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực. Các đề tài nghiên cứu ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đây là cơ sở để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

nghiemthuSV1

nghiemthuSV2

TIN: DUY THỊNHẢNH: CÔNG THÀNH

Tin bài khác