Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên năm 2020

Admin 01/12/2020
Ngày 27/11/2020, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên năm 2020, gồm:

1. Đề tài: Rèn luyện một số kỹ năng phát âm cơ bản trong tiếng Anh cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy, ThS Nguyễn Thanh Thủy).

2. Đề tài: Nâng cao ý thức tự giáo dục của học viên, sinh viên Cơ sở 2 hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, TS Phạm Văn Xây).

3. Đề tài: Câu chuyện âm nhạc “Mùa hoa phượng nở”, “Tiểu đội tôi” (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Nguyễn An Hiếu).

Đồng chí Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội, Chủ trì hội nghị. Sau khi Hội đồng khoa học nghe phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của các tác giả, từng thành viên Hội đồng đã phân tích, đánh giá khách quan, khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của từng đề tài. Thông qua ý kiến đánh giá của Hội đồng khoa học, có thể rút ra một số vấn đề trọng tâm sau:

Về tính cấp thiết, ý nghĩa: Các đề tài đều có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ thực trạng giảng dạy, đặc điểm HV, SV và công tác thực hành biểu diễn, các tài đã làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Về phương pháp nghiên cứu: Các ban đề tài sử dụng hợp lý và tương đối thuận thục các phương pháp nghiên cứu, trong đó có phỏng vấn, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, thực nghiệm... Từ đó, đưa ra những kết quả nghiên cứu mới có giá trị khoa học.

Về giá trị khoa học và khả năng ứng dụng: Các đề tài đều có khả năng ứng dụng tốt vào thực tiễn hoạt động đào tạo của Nhà trường. Những vấn đề được đề cập, như: Rèn luyện một số kỹ năng phát âm cơ bản trong tiếng Anh cho học viên; Nâng cao ý thức tự giáo dục của học viên, sinh viên Cơ sở 2; Thể nghiệm hình thức biểu diễn Câu chuyện âm nhạc thông qua hai chương trình “Mùa hoa phượng nở” và “Tiểu đội tôi”; Đây đều là những vấn đề quan trọng, có tính cấp thiết, bám sát định hướng phát triển hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường hiện nay.

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá 03 đề tài với kết quả như sau:

01 đề tài xếp loại Xuất sắc: Nâng cao ý thức tự giáo dục của học viên, sinh viên Cơ sở 2 hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, TS Phạm Văn Xây).

02 đề tài xếp loại Khá: Rèn luyện một số kỹ năng phát âm cơ bản trong tiếng Anh cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy, ThS Nguyễn Thanh Thủy); Câu chuyện âm nhạc “Mùa hoa phượng nở”, “Tiểu đội tôi” (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Nguyễn An Hiếu).

Qua hội nghị nghiệm thu, có thể nhận thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Các cán bộ, giảng viên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng đồng thời khẳng định khả năng nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao. Đây là nền tảng góp phần đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

nghiem thu gv

ntgv2

TIN: NGUYỄN DUY THỊNH

ẢNH: ĐỨC LỘC

Tin bài khác