Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên khoa Sân khấu Điện ảnh và Viết văn năm 2020

Admin 30/07/2020
Sáng ngày 29/7/2020, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghệ thuật biên kịch của một số tác giả trong Quân đội với đề tài chiến tranh Cách mạng” (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, ThS Trần Văn Bạch).

Đồng chí Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phòng Khoa học quân sự, khoa Sân khấu Điện ảnh và Viết văn. Sau khi Hội đồng nghiệm thu nghe phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng đã có phát biểu ý kiến phản biện, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được của đề tài, đồng thời chỉ rõ những hạn chế Ban đề tài cần bổ sung, hoàn thiện.

Đề tài có tính cấp thiết, giá trị khoa học và giá trị thực tiễn. Thông qua phân tích những đặc điểm trong nghệ thuật viết kịch của ba tác giả Đào Hồng Cẩm, Xuân Đức và Chu Lai, đề tài rút ra một số nguyên tắc cơ bản về cách thức xây dựng hình tượng nhân vật trung tâm, thủ pháp trong nghệ thuật biên kịch và kinh nghiệm thực tế sáng tác, biên kịch về đề tài chiến tranh cách mạng. Đề tài được trình bày khoa học, cấu trúc cân đối, hợp lý. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tài liệu nghiên cứu cho sinh viên ngành Sân khấu.

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá đề tài với số điểm trung bình: 91,75; Xếp loại: Xuất sắc.

Thông qua nghiệm thu đề tài này, có thể nhận thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Nhà trường; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và trình độ, khả năng nghiên cứu khoa học được nâng lên. Đây là cơ sở góp phần đổi mới nội dung, chương trình đào tạo của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong Hội nghị nghiệm thu đề tài:

thanh bach

Tin: Duy Thịnh

Ảnh: Thúy Hoàn

Tin bài khác