Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên

Admin 11/11/2021
 Ngày 11/11/2021, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên. Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội chủ trì hội nghị.

 Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài, gồm: Nghiên cứu giáo dục thẩm mỹ cho học viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, TS Phạm Văn Xây); Giáo dục pháp luật cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, ThS Đỗ Văn Thủy).

 Sau khi nghe trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của hai đề tài, Hội đồng khoa học đã có những ý kiến phản biện khách quan, chặt chẽ, khoa học; đánh giá hai đề tài có giá trị về lý luận và thực tiễn, đưa ra giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật và giáo dục thẩm mỹ cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay. Hai đề tài cũng góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các cấp ủy, Chính ủy, chính ủy viên, chỉ huy các cấp, cơ quan chức năng, khoa giảng viên, Hệ, Tiểu đoàn quản lý học viên của Nhà trường vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học viên Nhà trường, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Nhà trường VMTD, mẫu mực, tiêu biểu. Các đề tài đều có khả năng ứng dụng tốt vào hoạt động thực tiễn tại Nhà trường. Những vấn đề được đề cập tới có tính cấp thiết, bám sát định hướng phát triển hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới hiện nay.

 Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá 02 đề tài với kết quả xếp loại Xuất sắc.

 Qua hội nghị nghiệm thu, có thể nhận thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Cán bộ, giảng viên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng đồng thời cũng cho thấy khả năng nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao. Đây là nền tảng góp phần đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành biểu diễn của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu: 

nghiemthu1

nghiemthu2

TIN: TUYẾT NHUNGẢNH: THÚY HOÀN

Tin bài khác