Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên

Admin 20/04/2021
Sáng ngày 20/4/2021, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên, gồm:

  1. Đề tài: Ứng dụng phần mềm mô phỏng PHET trong dạy học tích hợp STEM cho học sinh phổ thông Trường Đại học VHNT Quân đội (Chủ nhiệm đề tài: Trung úy QNCN, ThS Nguyễn Thị Vân Anh).

  2. Đề tài: Nâng cao chất lượng biểu diễn âm nhạc truyền thống của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy, TS Nguyễn Duy Thịnh).

 Đồng chí Đại tá, NGƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội, Chủ trì hội nghị. Sau khi Hội đồng khoa học nghe phần trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của các ban đề tài, từng thành viên Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét khách quan, chặt chẽ, khoa học với từng đề tài. Các đề tài đều có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đề tài "Ứng dụng phần mềm mô phỏng PHET trong dạy học tích hợp STEM cho học sinh phổ thông Trường Đại học VHNT Quân đội" có những lợi ích thiết thực. Việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy giúp các giảng viên sẽ tạo được hứng thú cho học viên khi học tập các môn khoa học tự nhiên, đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với định hướng tăng cường việc thiết kế giáo trình điện tử và xây dựng nhà trường thông minh. Đề tài "Nâng cao chất lượng biểu diễn âm nhạc truyền thống của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay" góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, nhất là các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc đào tạo, quản lý, tổ chức thực hành biểu diễn âm nhạc truyền thống xác định chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực hành biểu diễn âm nhạc truyền thống của Trường Đại học VHNT Quân đội.

 Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá 02 đề tài với kết quả xếp loại Xuất sắc. Qua hội nghị nghiệm thu, có thể nhận thấy những tín hiệu tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Các cán bộ, giảng viên đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng đồng thời cũng cho thấy khả năng nghiên cứu khoa học từng bước được nâng cao. Đây là nền tảng góp phần đổi mới nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hành biểu diễn của Nhà trường.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

kh202211

kh202212

TIN: DUY THỊNHẢNH: ĐỨC LỘC

Tin bài khác