Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu

Admin 04/01/2012

Sáng nay (3/1) tại trường ĐH VHNTQĐ diễn ra Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở sáng kiến khoa học cấp Bộ tổng Tham mưu “Mô hình datalog và ứng dụng trong quản lý đào tạo tại trường Đại học VHNT Quân đội” do Đại úy CN, Th.S Đào Tuấn Anh làm chủ nhiệm.

Sáng nay (3/1) tại trường ĐH VHNTQĐ diễn ra Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở sáng kiến khoa học cấp Bộ tổng Tham mưu “Mô hình datalog và ứng dụng trong quản lý đào tạo tại trường Đại học VHNT Quân đội” do Đại úy CN, Th.S Đào Tuấn Anh làm chủ nhiệm.

Đại tá, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường- Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã chủ trì hội nghị.

Hội đồng nghiệm thu, đại biểu tham dự đã nghe tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài. Các ủy viên Hội đồng đã có những đánh giá khách quan, cụ thể và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của tác giả. Đặc biệt Hội đồng khẳng định sự cấp thiết cũng như tính ứng dụng thực tiễn cao cao của đề tài trong việc viết phần mềm quản lý đào tạo, góp phần giúp Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo quản lý, điều hành công tác đào tạo mang tính đặc thù cao của Trường Đại học VHNT Quân đội.

Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, kết quả 5/5 phiếu (100%) đồng ý sáng kiến đủ điều kiện đề nghị nghiệm thu cấp Bộ Tổng Tham mưu.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận sáng kiến kinh nghiệm “Mô hình datalog và ứng dụng trong quản lý đào tạo tại trường Đại học VHNT Quân đội” cần nghiên cứu sâu hơn, bổ sung những vấn đề mới mang tính mở của bài toán xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu, yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo nhà trường. Do vậy Sáng kiến cần nghiên cứu phát triển thành đề tài cấp ngành để việc ứng dụng CNTT trong đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng phát triển.

KHỔNG YẾN

Tin bài khác