Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài khoa học ngành giáo dục-đào tạo cấp Bộ Tổng tham mưu

Admin 07/06/2016
Sáng ngày 03/6/2016, Phòng Khoa học quân sự, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cơ sở 02 đề tài khoa học ngành giáo dục - đào tạo cấp Bộ Tổng Tham mưu.

Được sự ủy quyền của chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Thượng tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Phó chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở chủ trì Hội nghị nghiệm thu cùng các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài quân đội, với tư cách là các phản biện, ủy viên; đại biểu các cơ quan đơn vị trong toàn Trường.

Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài và nhận xét, trao đổi, góp ý cho hai ban đề tài đồng thời đánh giá cao sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu của ban nghiên cứu 02 đề tài thể hiện trong quá trình làm việc và báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài. Hướng nghiên cứu của 02 đề tài là cấp thiết; bố cục đúng với quy định của cơ quan quản lý khoa học; phương pháp tiếp cận, nghiên cứu phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra.

Đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy múa dân gian, dân tộc chuyên ngành Huấn luyện – Biên đạo múa bậc Đại học phân bố theo nhóm văn hóa ngữ hệ ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” do Đại tá, TS. Đặng Chí Thông làm chủ nhiệm đề tài đã tìm tòi, nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy muá dân gian, dân tộc từ hướng tiếp cận văn hóa ngữ hệ.  Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính mới, bước đầu xây dựng cơ sở lý luận, định hướng thực nghiệm, đi vào xu hướng đổi mới hoạt động dạy và học múa dân gian, dân tộc hiện nay. Đề tài nghiên cứu trên địa bàn rộng, tư liệu phong phú và áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp.

Đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo” do Trung tá, ThS. Phạm Văn Xây làm chủ nhiệm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp. Những giải pháp tác giả đưa ra đã hạn chế được những vấn đề tồn tại, tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường thông qua các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, kiện toàn đội ngũ giảng viên Nhà trường trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu và kiến nghị của 02 đề tài là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ, giảng viên Nhà trường đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua (100% số phiếu) đồng thời đề nghị nghiệm thu cấp Bộ Tổng Tham mưu 02 đề tài trên.

Tin: PHẠM PHƯƠNG OANH

Ảnh: ĐÀO ĐỨC LỘC

Tin bài khác