Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu 07 đề tài các cấp

Admin 07/02/2018
Ngày 06/2/2018, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu 07 đề tài các cấp. Trung tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị.  

Các đề tài được nghiệm thu đợt này gồm 01 đề tài ngành giáo dục – đào tạo: “Nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên trẻ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội”do Đại úy, ThS Nguyễn Thị Tĩnh – Tổ trưởng bộ môn Lý luận Mác – Lênin Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn làm chủ nhiệm và 06 đề tài cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng dạy đàn phím điện tử cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc” do Trung tá, ThS Hồ Hữu Thái– Tổ trưởng bộ môn Hòa tấu Khoa Âm nhạc  làm chủ nhiệm; “Nghệ thuật múa trong đời sống văn hóa của học viên các Trường Quân đội” do Thượng tá, NSƯT, ThS Nguyễn Thị Hiền Trang– Phó chủ nhiệm khoa Múa làm chủ nhiệm; “Đổi mới nội dung chương trình môn chất liệu múa dân gian Việt Nam cho học viên, sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hóa” do Thiếu tá, ThS Hồ Thị Thanh Tâm– Tổ trưởng bộ môn Nghệ thuật Khoa Quản lý văn hóa làm chủ nhiệm; “Nâng cao chất lượng giảng dạy múa cổ điển Châu Âu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (hệ trung cấp diễn viên múa)” do thiếu tá, ThS Thái Thị Phương Hoa- Giảng viên Khoa Múa làm chủ nhiệm; “Chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa giảng viên ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay ” do Thượng tá, TS Nhâm Cao Thành– Phó chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn làm chủ nhiệm và “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Đại học Báo chí Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” do Đại úy, ThS Trần Bá Hưng - giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn làm chủ nhiệm.

Qua thời gian làm việc hết sức nghiêm túc, các ý kiến phản biện, trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học đã góp phần khẳng định tính cấp thiết của các đề tài trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng Khoa học đã nhất trí đánh giá nghiệm thu các đề tài, trong đó đề tài ngành giáo dục – đào tạo đủ điều kiện nghiệm thu ở cấp BTTM; 03 đề tài cơ sở đạt loại xuất sắc bao gồm: “Nâng cao chất lượng dạy đàn phím điện tử cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc” (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, ThS Hồ Hữu Thái), Nghệ thuật múa trong đời sống văn hóa của học viên các Trường Quân đội” (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, NSƯT, ThS Nguyễn Thị Hiền Trang) và Chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa giảng viên ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay” (Chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, TS Nhâm Cao Thành); 03 đề tài cơ sở đạt loại Khá bao gồm: Đổi mới nội dung chương trình môn chất liệu múa dân gian Việt Nam cho học viên, sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hóa” (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá, ThS Hồ Thị Thanh Tâm), Nâng cao chất lượng giảng dạy múa cổ điển Châu Âu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (hệ trung cấp diễn viên múa)” (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá, ThS Thái Thị Phương Hoa) và Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Đại học Báo chí Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” (Chủ nhiệm đề tài: Đại úy, ThS Trần Bá Hưng).

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng đánh giá cao công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường và yêu cầu các Ban đề tài nhanh chóng hoàn chỉnh việc sửa chữa các đề tài để triển khai ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Nhà trường thời gian tới.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

nghiem thu 1 Copy

nghiem thu 2 Copy

Tin: Quách Thủy

Ảnh: Tôn Tùng

Tin bài khác