Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên và học viên

Admin 30/06/2023

Sáng 30/06/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên và học viên.

Đồng chí Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng, Chủ trì hội nghị. Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu 01 đề tài của giảng viên "Phương pháp thể hiện các tác phẩm cổ điển thính phòng áp dụng trong thực hành biểu diễn Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" (Chủ nhiệm đề tài: Thiếu tá, ThS Đỗ Phương Mai); 01 đề tài của học viên "Những sáng tác và biểu diễn về đề tài người lính" (Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tiến Đức, Lớp Trung cấp VHVNQC K2; GVHD: Thượng tá, ThS Nguyễn An Hiếu).

Tại Hội nghị, các Ban đề tài đã Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, tập trung làm rõ các nội dung, vấn đề trọng tâm, lý luận cơ sở, thực trạng, giải pháp và kiến nghị. Sau khi nghe các Ban đề tài báo cáo tóm tắt, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu khoa học của các thành viên ban đề tài. Cả hai đề tài đều thực hiện công phu, có giá trị khoa học và thực tiễn. Trong đó, đề tài "Phương pháp thể hiện các tác phẩm cổ điển thính phòng áp dụng trong thực hành biểu diễn Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" đã đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong công tác giảng dạy chuyên ngành nghệ thuật, cụ thể là phương pháp thể hiện các tác phẩm cổ điển thính phòng áp dụng trong thực hành biểu diễn Thanh nhạc Khoa Thanh nhạc, đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo Thanh nhạc của Nhà trường; đề tài "Những sáng tác và biểu diễn về đề tài người lính" đã thể hiện được khả năng sáng tác, thực hành biểu diễn và nghiên cứu khoa học của học viên, đề tài có cách tiếp cận hợp lý, đúng đắn, xuất phát từ góc độ của học viên trong môi trường quân đội, các tác giả có năng lực sáng tác tốt, kỹ năng, phương pháp trình bày các luận điểm rõ ràng trong báo cáo của đề tài... Cùng với đó, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của từng đề tài; đồng thời đóng góp ý kiến, định hướng các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cả hai đề tài.

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài giảng viên và học viên, cả hai đề tài đã được Hội đồng bỏ phiếu đánh giá với số phiếu tối đa, đạt 100%, xếp loại Xuất sắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu hai đề tài khoa học chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung theo kết luận của Hội đồng, đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng và sớm đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ban đề tài khoa học của giảng viên và Hội đồng nghiệm thu đề tài

Ban đề tài khoa học của học viên và Hội đồng nghiệm thu đề tài

Tin: Hoàng Loan

Ảnh: Cao Thuỷ

Tin bài khác