Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên và học viên năm 2023

Admin 28/09/2023

Chiều ngày 28/9/2023, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở của giảng viên và học viên.

Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, 02 đề tài được nghiệm thu gồm: 01 đề tài của giảng viên “Nâng cao chất lượng quản lý di tích lịch sử quân sự cách mạng  ở Việt Nam hiện nay” (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, TS Đỗ Linh Giang; Thành viên: Thiếu tá, ThS Nguyễn Tiến Dũng); 01 đề tài của học viên “Nâng cao chất lượng tự rèn luyện của học viên Khoa Quân nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay” (Chủ nhiệm đề tài: H3 Nguyễn Mạnh Tiến - Lớp Trung cấp Quân nhạc K20; GVHD: Trung tá, ThS Nguyễn Thành Vinh).

Sau khi các Ban đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý thức nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu của các thành viên Ban đề tài. Hội đồng đánh giá đề tài "Nâng cao chất lượng quản lý di tích lịch sử quân sự cách mạng ở Việt Nam hiện nay" được thực hiện công phu, các chương được kết cấu hợp lý, cân đối, từng vấn đề đặt ra được lập luận chặt chẽ, logic, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của học viên, sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hóa. Đề tài "Nâng cao chất lượng tự rèn luyện của học viên Khoa Quân nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội" mang tính khả thi, có thể áp dụng vào công tác quản lý học viên của Khoa Quân nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của từng đề tài; đồng thời đóng góp ý kiến, định hướng các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho cả hai đề tài.

Kết quả, cả hai đề tài đều được Hội đồng bỏ phiếu đánh giá, nhất trí nghiệm thu, cụ thể, đề tài “Nâng cao chất lượng quản lý di tích lịch sử quân sự cách mạng  ở Việt Nam hiện nay” (Chủ nhiệm đề tài: Trung tá, TS Đỗ Linh Giang; Thành viên: Thiếu tá, ThS Nguyễn Tiến Dũng) đạt 94,5 điểm, xếp loại Xuất sắc; đề tài “Nâng cao chất lượng tự rèn luyện của học viên Khoa Quân nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay” (Chủ nhiệm đề tài: H3 Nguyễn Mạnh Tiến - Lớp Trung cấp Quân nhạc K20; GVHD: Trung tá, ThS Nguyễn Thành Vinh), đạt 86,8 điểm, xếp loại Khá.

Tin: Kiều Dung

Ảnh: Nguyễn Thực

Tin bài khác