Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị nghiệm thu 01 đề tài cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên và nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài ngành Giáo dục – Đào tạo cấp BTTM năm 2018

Admin 20/12/2018
Sáng ngày 20/12/2018, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức nghiệm thu 01 đề tài cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên và nghiệm thu cơ sở 02 đề tài ngành Giáo dục – Đào tạo cấp BTTM năm 2018. Đại tá, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị.  

Các đề tài được nghiệm thu đợt này gồm 01 đề tài cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên Xây dựng văn hóa chiến sĩ – nghệ sĩ ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” do Đại tá, ThS Trần Văn KimChính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội làm chủ nhiệm02 đề tài ngành giáo dục – đào tạo cấp BTTM: “Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay” do Đại tá, ThS Hoàng Văn Chức – Chủ nhiệm Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn làm chủ nhiệm; đề tài “Nâng cao chất lượng dạy, học Tiếng Anh cho học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” do Thiếu tá, ThS Đỗ Thị Hiếu – Tổ trưởng bộ môn Văn hóa cơ bản Khoa Văn hóa Cơ bản làm chủ nhiệm.

Sau một thời gian làm việc hết sức nghiêm túc, các ý kiến phản biện, trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học đã góp phần khẳng định tính cấp thiết của các đề tài trong giai đoạn hiện nay.Các nhà khoa học trong Hội đồng đều nhất trí đánh giá các đề tài nghiên cứu là những công trình được tổ chức công phu, nghiêm túc, có chất lượng, thể hiện trách nhiệm cao và trí tuệ khoa học của các tác giả cũng như đơn vị chủ trì. Hội đồng Khoa học đã nhất trí đánh giá nghiệm thu các đề tài, trong đó đề tài cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên đạt loại xuất sắc với 91 điểm và 02 đề tài ngành giáo dục – đào tạo đủ điều kiện nghiệm thu ở cấp BTTM.

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường và yêu cầu các Ban đề tài nhanh chóng hoàn chỉnh việc sửa chữa các đề tài để nghiệm thu ở cấp BTTM và triển khai ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Nhà trường thời gian tới.

Một số hình ảnh Hội nghị nghiệm thu:

de tai

de tai 2 copy

de tai 3

Tin: Quách Thủy

Ảnh: Đức Lộc

Tin bài khác