Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)”

Admin 28/02/2017
Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2017, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)”. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Văn Vương - Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó cục trưởng cục Chính trị; Đồng chí Trung tá Trương Trung Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị; cùng toàn thể các đồng chí trong Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đảng ủy viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cùng cấp. Theo Đại tá Trần Văn Vương, đây là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), là dịp để các cấp ủy đảng tiến hành kiểm điểm, tìm ra những hạn chế và có biện pháp khắc phục, tiến tới từng đảng viên, quần chúng cam kết không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí Đại tá Trần Văn Kim - Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã báo cáo kết quả tự kiểm điểm của Đảng ủy năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Năm 2016, Đảng ủy Nhà trường đã quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị về công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn đạt kết quả tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; có nhiều biện pháp chỉ đạo, chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết và kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ và từng đảng ủy viên đã xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua tự kiểm điểm và tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng cấp dưới, 100% các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Nhà trường và các đồng chí đảng ủy viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có nhiều đóng góp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao và không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Với tinh thần phê bình và tự phê bình thẳng thắn, khách quan, tập thể Ban thường vụ, Đảng ủy Nhà trường và các đồng chí đảng ủy viên cũng nhận rõ những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục để làm tốt kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong những năm tiếp theo.   

Tin: PHƯƠNG THẢO

Ảnh: THÀNH CHƯƠNG

Tin bài khác