Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

Admin 17/12/2020
 Ngày 16/12/2020, Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đại tá Phùng Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì và trực tiếp tham gia quán triệt Nghị quyết. Tham gia học tập có 215 đồng chí đảng viên là cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng của Nhà trường.

 Lớp học đã được học tập, quán triệt, triển khai 2 nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

 - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

 - Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội, nhiệm kỳ 2020-2025

 Bế mạc Hội nghị thay mặt Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Chính ủy đã đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị trước mắt cần tập trung thực hiện tốt nội dung sau:

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đồng chí đảng viên còn lại và đối tượng quần chúng; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình một cách thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao; chỉ đạo; chủ động kiểm tra giám sát việc xây dựng thực hiện Nghị quyết.

 Các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường tích cực phổ biến, tuyên truyền, nghiên cứu cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu, bài giảng phù hợp cho sát với từng đối tượng cụ thể theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

 Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của các cấp ủy đảng và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Có như vậy việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết mới đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo động lực mới, phát huy sức mạnh tổng hợp động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

hocnghiquyet1

hocnghiquyet2

Tin: Vũ Lịch

Ảnh: Nguyễn Thực

Tin bài khác