Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Trường Đại học văn hoá
nghệ thuật quân đội

Hội nghị điều chỉnh chương trình khung ngành Sư phạm Âm nhạc

Admin 24/02/2014
          Chiều ngày 21/02/2014, Hội nghị điều chỉnh chương trình khung ngành Sư phạm Âm nhạc, trình độ đại học được tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chủ trì hội nghị, Thiếu tướng, NGƯT Nguyễn Đức Trịnh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thủy cùng đại diện phòng Đào tạo, phòng Khoa học Quân sự, Khoa Sư phạm Nhạc Họa, Khoa văn hóa cơ bản, khoa Kiến thức Nghệ thuật cơ bản, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo là các thành viên.

          Hội nghị đã phân tích, đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học, hệ chính qui được thể hiện qua kết quả học tập của sinh viên; chỉ ra một số hạn chế bất cập làm cơ sở để điều chỉnh chương trình khung ngành này cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, nhu cầu người học và yêu cầu thực tiễn.

          Bám sát chương trình khung chuẩn do Bộ Giáo dục &Đào tạo ban hành, thực hiện nghiêm những qui định của Nhà nước về đào tạo đại học, cao đẳng; trên cơ sở chương trình khung đã được Hiệu trưởng Nhà trường kí quyết định ban hành năm 2008; qua nghiên cứu, phân tích, tổng hợp ý kiến của các nhà giáo, nhà khoa học, hội nghị đã thống nhất điều chỉnh một số môn học, số đơn vị học trình thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, xác định bố trí thời gian các môn học trong toàn khóa cho phù hợp.

          Chương trình khung ngành sư phạm Âm nhạc được thông qua với tổng số 194 đơn vị học trình trong đó kiến thức giáo dục đại cương là 68 đơn vị học trình. Đây là sự điều chỉnh chiến lược, mở đầu cho kế hoạch điều chỉnh chương trình khung các ngành đào tạo trình độ đại học của Nhà trường trong thời gian tới. Đồng thời, Nhà trường sẽ tổ chức biên soạn, chỉnh lí đề cương chi tiết môn học. Việc làm này là một trong những giải pháp đồng bộ phấn đấu xây dựng Nhà trường "đạt chuẩn trường đại học" đã được triển khai từ nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy năm 2014.

Quỳnh Hoa

Tin bài khác